Kalendar

Kalendar treninga

Ponedeljak Utorak Srijeda ńĆetvrtak Petak Subota Nedelja
Karate 11:00h- 13:30h 11:00h- 13:30h 11:00h- 13:30h 11:00h- 13:30h 11:00h- 13:30h 11:00h- 13:30h 11:00h- 13:30h
Karate 19:30h- 21:00h
19:30h- 21:00h
19:30h- 21:00h 19:30h- 21:00h
Karate
20:00h- 21:30h
20:00h- 21:30h

20:00h- 21:30h