Kontakt

Lokacija

Podgorica, Ul. Pohorska bb /OŠ Dr Dragiša Ivanović/
Podgorica, Ul. Bratstva i jedinstva bb /OŠ Milorad Musa Burzan/
Podgorica, Ul. 4. Jul / Crveno-bijeli soliteri u suterenu- Sala /